Martina Brodin

Ordförande

Åsa Hagström

V.ordförande

Hans Hagström

Sekreterare

Cissi Källman Björklund

Kassör

Ellen Cathrine S Hamland

Leadamot

Linda Hamming

Suppleant

Sara Berglund

Suppleant

Gunilla Lindell

Valberedning, sammankallande

Helena Andersson

Valberedning

Ingemar Gustavsson

Revisor

Karin Mattsson Johansson

Revisorsuppleant