Linda Poidnakk

Ordförande

Åsa Hagström

V.ordförande

Robert Hagström

Kassör

Hans Hagström

Sekreterare

Martina Brodin

Ledamot

Linda Hamming

Suppleant

Sara Berglund

Suppleant

Gunilla Lindell

Valberedning, sammankallande

Helena Andersson

Valberedning

Ingemar Gustavsson

Revisor

Karin Mattsson Johansson

Revisorsuppleant